Etusivu
Slide

Velvoiteistutukset

Voimalohi istuttaa kalaa vesivoimayhtiöille määrättyjen istutusvelvoitteiden toteuttamiseksi. Velvoitteilla kompensoidaan vesivoimatuotannon haittavaikutuksia kalakannoille ja kalastukselle.

Yli 300

istutuspaikkaa Kemijoen ja Iijoen vesistöalueilla

Yli 10M

velvoiteistututettua kalaa

Istutusmäärät

Nahkiaisten ylisiirrot

Kemijoella teemme ylisiirrot Isohaaran altaaseen ja Taivalkosken altaaseen laskeviin sivujokiin yhteistyössä Keminmaan Nahkiaisenpyytäjät ry:n kanssa. Iijoella ylisiirrämme nahkiaiset Haapakosken voimalaitoksen yläpuolelle, Siuruan- ja Martimojokeen sekä Maalismaan altaaseen.

Kemijoki Oy:n ja PVO-Vesivoiman vuosittaiset nahkiaisten ylisiirtovelvoitteet

100 000

Kemijoella

60 000

Iijoella

Istutusten toteutuminen

Istutusraportit