Etusivu
Slide

Istutukset

Voimalohi istuttaa kalaa vesivoimayhtiöille määrättyjen istutusvelvoitteiden toteuttamiseksi. Velvoiteistutusten lisäksi teemme jatkossa vaelluskalakantojen palauttamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja jokien kalakantojen palautus- ja tuki-istutuksia.

Toimimme aina kalojen ehdoilla. Kehitymme ammatti- ja vapaa-ajankalastusta sekä uhanalaisia vaelluskalakantoja ylläpitävässä istutustoiminnassa tutkimusyhteistyön avulla.

Voimalohen istutusvuosi

Voimalohi tekee istutuksia yli 300 paikkaan Kemijoen ja Iijoen vesistöalueilla. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten kalatalousalueiden, osakaskuntien ja kalastajien sekä kalatalousviranomaisten kanssa hyvinvoivien kalanpoikasten ja hyvän saalistuoton turvaamiseksi.

Laadimme yhdessä omistajien kanssa viiden vuoden jaksoissa vuosittaiset istutussuunnitelmat, joihin osakaskunnat voivat esittää toiveitaan. Toteutamme istutukset kalatalousviranomaisten hyväksymällä tavalla. Viranomaisten lisäksi istutusten valvontaa tekevät paikalliset osakaskunnat vesialueillaan.

Velvoiteistutukset

Toteutamme omistajillemme määrätyt kalojen istutusvelvoitteet.

Tutustu velvoitealueiden istutusvelvoitteisiin

Istutuksilla on suuri merkitys Suomen kalataloudelle, varsinkin padotuille joki- ja merialueille. Suuri osa esimerkiksi Perämeren ammattikalastajien sekä Kemijoen ja Iijoen vesistöjen kotitarve- ja vapaa-ajankalastajien kalasaaliista on istutusperäistä kalaa.

Nahkiaisten ylisiirrot

Nahkiaisten ylisiirto Raasakan voimalaitoksen yläpuoliselle jokialueelle on turvannut Iijoen nahkiaiskannan säilymisen. Nahkiainen ei ole jokiuskollinen laji, joten sen ylisiirrot hyödyttävät koko Perämeren aluetta.

Kemi- ja Iijoella nahkiaisia pyydetään elokuun puolivälistä lokakuun loppuun, Iijoella rysillä ja merroilla ja Kemijoella merroilla.

Tutustu nahkiaisten ylisiirtovelvoitteisiin