Etusivu
Slide

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Toimivimmat ratkaisut löytyvät yhdessä. Voimalohen toiminnan tuloksellisuus nojaa sujuvaan yhteistyöhön sidosryhmiemme kanssa. Teemme yhteistyötä muun muassa Luonnonvarakeskuksen, ELY-keskusten, aluehallintovirastojen, maa- ja metsätalousministeriön, kalatalousalueiden, osakaskuntien, Metsähallituksen, Ruokaviraston, eläinlääkärien, kansalaisjärjestöjen sekä omistajiemme kanssa.

Esimerkkejä sidosryhmäyhteistyöstä

 

Luonnonvarakeskus: Tutkimus, kalojen viljely- ja istutusmenetelmien kehittäminen

ELY-keskukset, Avit ja MMM: Tutkimus, kalojen istutukset, ympäristöluvat

Kalatalousalueet, osakaskunnat ja Metsähallitus: Kalojen istutukset, luonnonravintolammikkoviljely, taimenien jatkokasvatus verkkokasseissa

Ruokavirasto ja eläinlääkärit: Kalatautien ja -loisten tarkkailu, kalojen hoito ja lääkintä

Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima: Velvoiteistutusten toteutus, vesivoimayhtiöiden vapaaehtoiset vaelluskalakantojen elvytystoimet