Etusivu

Uutinen: Voimalohen kalanviljelylaitosten vuosi on aluillaan – Mädin haudonta alkaa Raasakassa ja Ossauskoskella

08.04.2024 Ajankohtaista

Voimalohi viljelee, kasvattaa ja hankkii kaloja istutettaviksi mereen ja sisävesiin ja huolehtii näin vesivoimayhtiöille määrättyjen istutusvelvoitteiden toteuttamisesta. Yhteensä Voimalohi istuttaa vuodessa noin 1 000 000 kaksivuotiasta merilohen ja meritaimenen vaelluspoikasta. Kahden kalanviljelylaitoksen päätehtävä on tuottaa  vaelluspoikasistukkaita Ii- ja Kemijoen merialueelle. Lisäksi Voimalohi istuttaa jokien poikastuotantoalueille nuorempia lohen ja taimenen poikasia kotijokiinsa leimautuneiden vaelluspoikasten tuottamiseksi ja vaelluskalakantojen palauttamisen käynnistämiseksi.

Maaliskuun puolivälissä, juuri ennen pääsiäistä, Voimalohen Raasakan ja Ossauskosken kalanviljelylaitoksille tuodaan satojatuhansia silmäpisteasteisia merilohen ja meritaimenen mätimunia Luonnonvarakeskuksen (Luke) Taivalkosken ja Keminmaan kalanviljelylaitoksilta. Luke ylläpitää emokalastoa ja täydentää kalaston geeniperimää luonnonemoilla sekä niistä syntyvien emokalaparvien avulla.

Ennen mädin tuontia Voimalohen kalanviljelylaitoksilla valmistellaan starttilinjastot, joiden avulla mädin haudonta jatkuu kuljetuksen jälkeen jouhevasti. Luken edellissyksynä lypsämä Ii- ja Tornionjoen lohikantojen mäti kuljetetaan styroksilaatikoissa kalanviljelylaitoksille, joissa se laitetaan haudontakaukaloihin.

Laadukas kalanviljely edellyttää kärsivällisyyttä ja jatkuvaa kehitystyötä

Voimalohen laitoksissa mätiä haudotaan vielä reilun kuukauden ajan. Kun poikaset alkavat kuoriutua toukokuun alkupuolella, alkaa poikasten tarkkailu. Voimalohi ja Luke käyvät yhdessä läpi kalojen haudonta-, kuoriutumis- ja starttivaiheiden selviytymisasteet ja kehittävät kalojen viljely- ja istutusmenetelmiä.

”Toukokuun alussa mädistä kuoriutuu ruskuaispussivaiheen poikasia ja toukokuun lopulla poikaset alkavat muistuttaa jo enemmän kaloja. Touko-kesäkuun vaihteessa niille ryhdytään syöttämään varovaisesti poikasille tarkoitettua rehua. Annosta kasvatetaan sitä mukaa kun poikaset alkavat syödä reilummin. Elinvoimaisten kalojen viljely vaatii pitkää kokemusta ja osaamista sekä osaamisen jatkuvaa kehittämistä”, kertoo Voimalohen Raasakan kalanviljelylaitoksen tuotantopäällikkö Vesa Rahikkala.

Ensimmäisen vuoden syksyllä velvoiteistutuksiin meneviltä poikasilta leikataan rasvaevä, jotta ne voidaan erottaa luonnossa syntyneistä yksilöistä. Toisen vuoden alkukesällä poikaset siirretään isompiin altaisiin, joissa niillä on mahdollisimman hyvät kasvuolosuhteet.

Kaksivuotiaat kalat vapautetaan Ii- ja Kemijoen jokisuun merialuille

Raasakan ja Ossauskosken kalanviljelylaitoksilta kaksivuotiaat lohen ja meritaimenen poikaset istutetaan Ii- ja Kemijoen jokisuiden merialueille. Istutettavia lohia ja taimenia merkitään molemmilla viljelylaitoksilla yksilöllisillä merkeillä, joiden avulla seurataan istutusten tuloksellisuutta.

”Yksilölliset kalamerkit kertovat, minkä kokoisena ja mihin kala on istutettu. Merkityn kalan napannut kalastaja toimittaa kalan merkkitiedot Lukelle. Merkintöjen avulla Voimalohi toteuttaa vesivoimayhtiöiden istutusvelvoitteeseen kuuluvaa tarkkailuvelvoitetta. Ylipäätään toimintatapaamme ohjaa tutkimus ja toimenpiteiden tuloksellisuuden seuranta”, Rahikkala selventää.

Ii- ja Kemijoella ja niiden merialueilla toimii myös kirjanpitokalastajia, jotka keräävät vuosittain saalispalautustietoja. Lisäksi kaikille Iijoen ja Kemijoen alueen kalastajille tehdään viiden vuoden välein laajempi kalastustiedustelu istutuskalojen seurannan tueksi, ja kerätyt kirjanpito- ja tiedustelutiedot julkaistaan kalatalousvelvoitteiden tarkkailuraportissa joka viides vuosi.

Kotiutusistutuksia tarvitaan vaelluskalakantojen palauttamiseksi

Velvoiteistutuksien lisäksi Voimalohi istuttaa lohen ja meritaimenen jokipoikasia sekä mätiä jokien vapaana virtaaville poikastuotantoalueille. Näiden niin kutsuttujen kotiutusistutusten tavoitteena on luontaisen lisääntymisen käynnistäminen ja sen tukeminen Ii- ja Kemijoessa. Kotiutusistutusten määrää on tarkoitus kasvattaa, jotta leimautuneita ja nousuhalukkaita kaloja palaisi runsaasti kotijokiinsa ja niiden tulevaisuudessa valmistuviin vaellusväyliin.

Lisätietoa kalanviljelystä Voimalohen kalanviljelylaitoksilla ja kalanviljelylaitosten vuodesta on täällä.

Lisätietoa

Vesa Rahikkala
Tuotantopäällikkö, Raasakan kalanviljelylaitos
Voimalohi Oy
Sähköposti vesa.rahikkala@voimalohi.fi
Puhelin 040 535 8723

Kari Pukkila
Tuotantopäällikkö, Ossauskosken kalanviljelylaitos
Voimalohi Oy
Sähköposti kari.pukkila@voimalohi.fi
Puhelin 045 6137 727